fbpx

Podiumkunstenfestivals luiden noodklok

NA RUIME ERKENNING BLIJFT FINANCIËLE IMPULS ACHTER

Er is grote erkenning voor de unieke functie van podiumkunstfestivals op onder meer het gebied van talentontwikkeling en publieksbereik. Ook de financiële nood wordt erkend. De financiële impuls voor alle landelijke podiumkunstfestivals samen in de nieuwe cultuurnotaperiode: € 610.000.

In februari stuurden de verenigde podiumkunstfestivals een manifest aan Minister Bussemaker, Raad voor Cultuur en Fonds Podiumkunsten. In dit manifest werd onder meer gevraagd om erkenning van de unieke positie/functie van festivals en betere honorering van festivals.

Zowel Raad voor Cultuur (Agenda Cultuurbeleid) als Minister Bussemaker van OC&W (uitgangspuntennotitie) steunden de oproep van de podiumkunstfestivals. Hiermee werd de vraag om erkenning van de positie van de festivals positief beantwoord.

Nu duidelijk is hoe deze € 2,6 miljoen wordt ingezet, luiden de verenigde podiumkunstfestivals andermaal de noodklok. Na verdeling over de verschillende fondsen en de uitwerking van de moties die de tweede kamer voor het reces aannam, is duidelijk dat slechts € 610.000 als impuls voor de grote groep podiumkunstfestivals via het Fonds
Podiumkunsten resteert.

Dit is onvoldoende om de nood bij de festivals (zie ook artikel NRC dd 3 augustus 2015) te lenigen. Van de 30 structureel landelijke ondersteunde festivals in 2013 verloren 18 festivals hun gehele landelijke subsidie, de 12 resterende festivals kregen kortingen tot 70% op hun subsidiebudget te verwerken. Voor kleinere of nieuwe festivals werd de ruimte zeer beperkt. Veel festivals staat het water aan de lippen. Financiële ruimte is dringend noodzakelijk.

De huidig genoemde € 610.000 investering is onvoldoende om podiumkunstenfestivals hun huidige rol als verbinder van aanbod, makers en publiek blijvend te laten spelen. Zij kunnen onmogelijk in de internationale context een rol van betekenis blijven spelen en aanjager blijven van de Nederlandse podiumkunsten. Vooral wordt het voor een miljoenenpubliek onmogelijk via de lage drempel van de podiumkunstenfestivals hun weg te vinden naar urgent en nieuw aanbod uit binnen- en buitenland.

Om recht te doen aan de unieke positie van de podiumkunstfestivals en hun functie op onder meer het gebied van talentontwikkeling en publieksopbouw is een impuls van € 2,6 miljoen voor deze festivals noodzakelijk.

De minister heeft zich uitgesproken voor een investering van deze hoogte voor festivals. Naar nu blijkt, komt van dit bedrag slechts € 610.000 bij de podiumkunstenfestivals terecht. Deze ‘extra’ via het Fonds Podiumkunsten, is niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat voor de in 2013 zwaar getroffen festivals.

De verenigde podiumkunstfestivals roepen de minister en de kamer op om 2,6 miljoen investering ten gunste te laten komen van de podiumkunstfestivals. Met deze impuls blijven festivals nog altijd kampioen in cultureel ondernemen. Zij weten als geen ander in de culturele sector ook andere financieringsstromen aan zich te verbinden dan overheidssubsidies. Om fondsen, bedrijven en publiek ook duurzaam financieel te verbinden aan de maatschappelijke en publieke functie is de structurele basis op dit moment echter te smal en de investering te risicovol.

 

 

Verenigde Nederlandse Podiumkunstfestivals
Oerol
Theaterfestival Boulevard
Noorderzon
Nederlands Theaterfestival
Nederlandse Dansdagen
November Music
Spring
Julidans
Eurosonic Noorderslag
Circo Circolo
Holland Festival
Incubate
Internationaal buitentheaterfestival
Deventer op stelten
ITs festival
Jonge Harten
Motel Mozaïque
Operadagen Rotterdam
Over het IJ festival
Reuring
Zeeland Nazomerfestival
Gaudeamus Muziekweek
Festival Cement
Festival Oude Muziek
Parade
Karavaan
Festival Oranjewoud
Grachtenfestival Amsterdam
Holland Dance
Le Guess Who
Tweetakt
Amsterdams Kleinkunstfestival
Cultura Nova
Dancing on the Edge
Motel Mozaique
Music Meeting
Strp Festival
Tromp

Festival news