fbpx

Friday 14 April, Saturday 15 April

MOMO Festival 2013

Het Spreekuur (NL)

Schrijf je hier nu in voor het Spreekuur!

Een schreeuw om discussie*

In de publicatie Het geheugenverlies van Rotterdam (2012) schrijft de socioloog
Willem Schinkel; “Wie de Stadsvisie 2030 leest (-) kan niet anders constateren dan dat het stadsbestuur eigenlijk een andere bevolking wenst”. Recente herzieningen door de gemeenteraad van de cultuurbegroting wekken eveneens die indruk. De stad lijkt een probleem te hebben met zijn identiteit en bevolkingssamenstelling.
Rotterdam Stad aan de Maas, ‘Mainport Rotterdam’daar is toch niets mis mee, zou je zeggen.
Kunstenaar Gyz La Rivière brengt het in zijn publicatie ‘Rotterdam 2040’ als volgt onder woorden; “De Vraag voor de stad is: wie ben je? En waarom? Waarom zouden hier 500.000 nieuwe Rotterdammers willen komen wonen? Neem die vraag als uitgangspunt. Maak van de stad het beloofde land dat iedereen zoekt.”

Voor het Spreekuur is een twintigtal ‘experts’ uit de culturele sector uitgenodigd in leeftijd variërend van begin twintig tot en met zestig jaar. Op een enkele uitzondering na* zijn allen ervan overtuigd dat kunst en cultuurprogrammering, ‘high and low’ van wezensbelang is voor een verdraagzame en dynamische grootstedelijke cultuur/samenleving. Voor alle experts geldt dat zij zich met een sterke betrokkenheid tot deze stad verhouden, als kunstenaar/designer, intermediair, programmeur, schrijver, gebiedsontwikkelaar, marketeer, predikant enz.
De bezuinigingen hebben de Rotterdamse cultuursector en dus ook de stad in verhouding tot andere grote steden extra zwaar getroffen. Het succesvolle multiculturele instituut Kosmopolis is volledig wegbezuinigd, evenals het debatpodium de Unie, theater Bonheur, het OT enz. . Museum Rotterdam heeft voorlopig zijn deuren moeten sluiten in afwachting van een goedkopere locatie. De lijst is te lang om hier op te sommen. Ontsteltenis, jazeker, maar we leggen er ons niet bij neer.
In zijn publicatie ‘De Nieuwe Democratie” stelt socioloog Schinkel dat hij weinig kritische reflectie op onze tijd ervaart en dat bezuinigingen op kunst en cultuur in wezen het opgeven van culturele idealen behelst, bovendien constateert hij dat de sectoren weinig onderlinge solidariteit vertonen. In de masterthesis ‘Een schreeuw om discussie’ wordt geconstateerd dat de culturele sector niet in staat is gebleken met culturele argumenten de politieke doelstellingen van Rutte1 tegen te houden. Kritische noten in overvloed..

Voor het dertiende achtereenvolgende jaar is het programmateam van Motel Mozaïque er in geslaagd een uitdagend en divers programma te bewerkstelligen. Maar het is dit jaar ook voor ons lastiger gebleken onze doelstelling te bereiken en we vragen ons af of in een volgende editie de jarenlange samenwerking met sommige partners in de stad op dezelfde voet kan worden voortgezet, gezien de drastische bezuinigingen. Er wordt gezocht naar nieuwe wegen en een inhoudelijke samenwerking met partijen die voorheen buiten ons blikveld lagen. ‘De stad als Muze’ is de titel van een van de projecten van Museum Rotterdam, het zou zomaar een programmaonderdeel van Motel Mozaïque kunnen zijn.
‘Mainport Rotterdam’ is een stad met meer dan 170 verschillende nationaliteiten, toch lijkt die culturele diversiteit, een van de meest unieke potenties van deze stad nota bene, nog maar weinig verweven in de reguliere kunst en cultuurprogrammering en het publieksbereik, dat laatste geldt zelfs voor een stadsfestival als Motel Mozaïque.

Zo zijn er genoeg onderwerpen voorhanden om van gedachten te wisselen met de verschillende ‘experts’ in het Spreekuur. We zijn nieuwsgierig naar de meningen en ideeën van het MoMo-publiek. Je hebt nu de kans je gedachtegoed te toetsen en te scherpen in samenspraak met een van de experts/programmamakers van jouw keuze. Ook jullie input is van belang voor de komende edities van Motel Mozaïque en de kunst- en cultuursector in Rotterdam.

De gesprekken worden genotuleerd door HENK Cultureel Projectbureau. Een reflectief verslag verschijnt na het festival op de sites van Motel Mozaïque en het Centrum Beeldende Kunst.

Het Spreekuur vindt plaats in de hal van de Rotterdamse Schouwburg in het kunstwerk Stageabiltiy van Ivo Vrouwe en Michiel Jansen op vrijdag 5 april van 16:00 – 23:00 uur en zaterdag 6 april van 12:30 – 23:00 uur. Gespreksduur 20-60 minuten. In het verlengde van het Spreekuur interviewt HENK op Plaza Mozaique festivalbezoekers en passanten.

1* Masterthesis Soraya Putman, KCW Erasmus Universiteit, 2011

2* In haar column “Kunst met een grote K” in het AD van 22/09/12 fulmineert, columniste en juiste Carrie, tegen de in haar ogen elitaire programmering van o.a. het O.T. theater. Dankzij de bezuinigingen ‘is het nu over met dat incestueuze gedoe in de kunstwereld’. Carrie houdt op zaterdag haar Spreekuur.

Anton Hoeksema, april 2013

Also check