fbpx

Friday 14 April, Saturday 15 April

MOMO Festival 2012

Frans van Lent (NL)

Het video- en fotowerk van Frans van Lent is de neerslag van een doorlopend onderzoek naar de relatie tussen enerzijds zichzelf als persoon, zowel in fysieke zin als in beschouwelijke zin, en anderzijds fundamentele sculpturale begrippen als massa, volume, tijd en beweging. ‘San Juan’ is een one-take video van de branding aan het strand van San Juan in Tenerife. De ademhaling van de kunstenaar zoekt een relatie met de cadans van de in- en uitstromende golven.

Also check