fbpx

Thursday 13 April, Friday 14 April, Saturday 15 April, Sunday 16 April

MOMO Festival 2012

5e IABR: Making City

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) is opgericht in 2001 in de overtuiging dat architectuur en stedenbouw van publiek belang zijn. De belangrijkste opdracht voor de architectuur is om bij te dragen aan de woon- en leefkwaliteit van miljarden mensen. Vanuit die grondgedachte werkt de IABR aan de stad van morgen, ook in de 5e editie: Making City.

5e IABR: MAKING CITY
Geopend voor publiek vanaf 20 april 2012

‘Hoe maken we stad?’, is de centrale vraag van de 5e IABR: Making City. De voortdurende verstedelijking stelt ons voor immense politieke, sociale, economische en ecologische uitdagingen. Het zijn de steden die de oplossingen voor de grote opgaven van de 21e eeuw moeten vinden. No cities, no future. De stad is onze toekomst, maar alleen als ze beter bestuurd, ontworpen en gepland wordt dan nu het geval is.

Daarom doet de 5e IABR: Making City een oproep aan alle betrokkenen – bestuurders, beleidsmakers, politici, marktpartijen, ontwerpers en burgers. Stad maken moet echt op een andere manier, met sterke allianties, met een uitgesproken stedelijke agenda en met ontwerp voorop.

Lees meer op www.iabr.nl

Also check